Alarmy samochodowe TYTAN to profesjonalne urządzenia zabezpieczające pojazdy przed kradzieżą.

 Autoalarm Tytan DS 400 CAN przystosowane są do współpracy z najnowocześniejszymi samochodami z cyfrową magistralą CAN-BUS/K-BUS. Do sterowania alarmem wykorzystywane są fabryczne piloty/oryginalne kluczyki samochodu ,  co eliminuje niewygodę używania dwóch pilotów. Jest dedykowany do większości nowych pojazdów, w przypadku kiedy mamy jeden kluczyk ze sterowaniem radiowym alarm może być sterowany dodatkowym pilotem i automatyczną identyfikacją właściciela pojazdu kartą Joker. 

Autoalarm Tytan DS 300 R jest wersją analogową przystosowaną do pojazdów bez cyfrowej magistrali CAN, sterowany jest oryginalnym kluczykiem.

Alarm samochodowy Tytan DS 300 P  przeznaczony jest do samochodów nie posiadających fabrycznego pilota do zamka centralnego. Alarm sterowany jest drogą radiową przy użyciu wygodnych pilotów ze zmienną transmisją kodu uniemożliwiającą neutralizację systemu. Nowoczesna technologia wykonania stawia alarmy Tytan w ścisłej czołówce urządzeń alarmowych dostępnych na rynku. Wymienione funkcje autoalarmów mogą się różnić w zależności od marki auta i jego wyposażenia. Producent alarmów Tytan udziela 5 lat gwarancji.

Opis funkcji alarmów Tytan
   Włączenie alarmu po wciśnięciu pilota potwierdzane jest błyskiem kierunkowskazów i zamknięciem zamka centralnego drzwi pojazdu. Dioda LED włączy się światłem ciągłym (jest to czas na domknięcie elektrycznie sterowanych szyb), po tym czasie będzie równomiernie błyskać informując o uzbrojonym alarmie.
   Włączenie alarmu bez ochrony wnętrza pojazdu i domykania szyb. Chcąc zostawić w samochodzie np. psa i uruchomić alarm, należy wyłączyć czujnik ultradźwiękowy wykrywający ruch wewnątrz pojazdu w przeciwnym wypadku obecność psa spowoduje uruchomienie niepożądanego alarmu. Aby tego dokonać po włączeniu alarmu nacisnąć ponownie przycisk w pilocie. Dwukrotny dźwięk syrenki potwierdzi wyłączenie czujników. Lub przed włączeniem autoalarmu nacisnąć i trzymać ok. 3s. ukryty przycisk autoryzacji, aż dioda zacznie szybko błyskać. Po wyjściu z auta uzbroić alarm. Dwukrotny dźwięk syrenki potwierdzi załączenie bez czujników.
   Wyłączenie alarmu potwierdzi błysk kierunkowskazów i otwarcie zamka centralnego w drzwiach pojazdu. Dioda LED zacznie szybko błyskać do momentu otworzenia jakichkolwiek drzwi pojazdu. Jeśli w czasie naszej nieobecności alarm sygnalizował próbę włamania, to poinformuje nas o tym 3-krotnym dźwiękiem syrenki. Otwarcie drzwi powoduje wyłączenie diody LED informując, że nie nastąpi ponowne samouzbrojenie. Jeżeli po wyłączeniu alarmu nie otworzymy jakichkolwiek drzwi pojazdu, w ciągu 30s. nastąpi ponowne włączenie alarmu i zamknięcie zamka.
   Alarmowanie, jeżeli w czasie czuwania alarmu zostaną otworzone jakiekolwiek drzwi pojazdu, maska silnika lub bagażnik, bądź zostanie wybita szyba, autoalarm włączy się na 30s sygnalizując to błyskami kierunkowskazów, ciągłym wyciem syrenki i dwukrotnie szybszymi błyskami diody LED. Jeśli alarm z tej samej przyczyny włączy się cztery razy, wówczas wejście alarmowe, które włączyło alarm zostanie zablokowane. Zapobiega to ciągłemu alarmowaniu, w przypadku awarii wyłącznika lub czujnika.
   Sygnalizacja niedomkniętych drzwi pojazdu - tuż po włączeniu alarmu 3-krotny dźwięk syrenki, który może włączyć się z opóźnieniem sygnalizuje, że drzwi, bagażnik lub maska silnika są niedomknięte. W wersji pod fabryczny pilot alarm włączy się i zablokuje wejście alarmowe, które wywołało sygnalizację.
   Funkcja Panic może służyć do odstraszenia niepożądanych osób lub w celu wezwania pomocy. Działa gdy alarm jest włączony i czuwa, należy nacisnąć jednocześnie dwa przyciski pilota. Syrenka alarmu włączy się na 15s i zaczną błyskać kierunkowskazy. Naciśnięcie dowolnego przycisku pilota wyłącza natychmiast funkcję Panic.
   Prealarm, jeżeli zamontowano w samochodzie czujnik dodatkowy do odpowiedniego wejścia alarmu np. czujnik mikrofalowy z ochroną wychodzącą poza bryłą pojazdu tzw. dwustrefowy, wówczas naruszenie strefy wokół samochodu włączy funkcję Prealarmu sygnalizując 4-krotnym dźwiękiem syrenki. 3-krotne wywołanie Prealarmu w czasie 15s włączy alarm. W przypadku braku konieczności używania funkcji Prealarm należy w ciągu 5s od włączenia alarmu nacisnąć ponownie przycisk włączenia co zostanie potwierdzone 1-krotnym błyskiem kierunkowskazów.
   Potwierdzenie włączenia i wyłączenia syrenką alarmu standardowo nie potwierdza. Korzystanie z głośnego potwierdzenia dźwiękiem syrenki może mieć miejsce tylko w krajach, gdzie nie obowiązują przepisy regulaminu 97EKG ONZ. W przypadku chęci korzystania z głośnego potwierdzenia należy 3-krotnie w ciągu 3s nacisnąć przycisk otwarcia na pilocie przy włączonym zapłonie. Dioda LED włączy się, potwierdzając zmianę ustawienia z cichego na głośne i odwrotnie.
   Zamykanie zamków drzwi podczas jazdy. Jeżeli w czasie jazdy naciśniemy przycisk zamknij na pilocie, zamek centralny zostanie włączony. Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie, lub wyłączenie zapłonu wyłączy zamek centralny. Na życzenie klienta można włączyć funkcję automatycznego zamykania się centralnego zamka 8s po uruchomieniu zapłonu. Jeśli drzwi kierowcy będą otwarte w chwili załączenia zapłonu lub zostaną otwarte przed upływem 8s od włączenia stacyjki, automatyczne zamykanie zamków nie będzie wykonane aż do następnego załączenia zapłonu. Wyłączenie stacyjki zawsze otwiera zamki drzwi pojazdu. Jeżeli w systemie włączona jest tzw. funkcja immobilizera, to automatyczne zamykanie jest wstrzymane aż do jej autoryzacji.
   Dwuetapowe otwieranie drzwi pojazdu. Po wyłączeniu alarmu zostają otwarte drzwi kierowcy kolejne wciśnięcie przycisku otwiera zamek centralny we wszystkich drzwiach pojazdu, które nie otworzyły się przy wyłączaniu alarmu. Jest to możliwe w pojazdach posiadających funkcję dwuetapowego otwierania drzwi.
   Kanał dodatkowy, przytrzymanie przycisku pilota przez ok. 2s uruchamia kanał dodatkowy i sygnalizuje 1-krotnym błyskiem kierunkowskazów. Może on obsługiwać np: zdalne otwieranie bagażnika, włączenie ogrzewania postojowego, otworzenie korka wlewu paliwa lub włączenie dowolnego urządzenia na określony czas od 1s do 30 minut. Ponowne naciśnięcie przycisku pilota, czy włączenie lub wyłączenie alarmu, uruchomienie zapłonu dezaktywuje wyjście jeśli jest wciąż aktywne. Jeżeli został użyty kanał dodatkowy i alarm czuwa, wówczas wyłączy się ochrona wnętrza czujniki ultradźwiękowe, dioda LED zacznie szybko błyskać.
   Automatyczne włączanie alarmu można uruchomić na życzenie klienta. Jeśli po wyłączeniu zapłonu zostaną otworzone drzwi od strony kierowcy 1-krotny dźwięk syrenki zasygnalizuje rozpoczęcie procedury samoczynnego włączenia się alarmu, który uruchomi się po 15s. W zależności od preferencji Klienta alarm może włączyć się uruchamiając zamek centralny, lub po 8s od włączenia alarmu, by zapobiec zatrzaśnięciu kluczyków w środku pojazdu.
   Wyłączenie alarmu wraz z opuszczeniem szyb pojazdu Funkcja jest dostępna tylko dla niektórych modeli samochodów np. Audi, VW, Skoda. Jeżeli pojazd jest wyposażony w funkcję otwierania szyb poprzez przekręcenie kluczyka w drzwiach w pozycji otwórz. Wówczas wyłączenie alarmu i przytrzymanie przycisku otwórz pilota uruchomi opuszczenie szyb tak długo jak będzie naciśnięty przycisk pilota.
   Immobiliser, w ustawieniu fabrycznym pojazd jest zablokowany gdy autoalarm jest włączony. Na życzenie Klienta można aktywować immobiliser, każde wyłączenie zapłonu na dłuższy czas niż 25s. lub otworzenie drzwi od strony kierowcy przy wyłączonym zapłonie zablokuje pojazd mimo, że alarm jest wyłączony. Stan zablokowania jest sygnalizowany ciągłym świeceniem diody LED przy włączonym zapłonie. Jeżeli po przekręceniu kluczyków w stacyjce dioda LED jest cały czas włączona nie można uruchomić pojazdu, należy krótko nacisnąć ukryty przycisk autoryzacji. Kiedy dioda LED zgaśnie oznacza to, że nastąpiła autoryzacja i pojazd jest gotowy do jazdy.
   Sygnalizacja rozładowanej baterii w pilocie alarmu Tytan, przy wyłączeniu alarmu jest 3-krotny zamiast 1-krotnego błysku kierunkowskazów zasygnalizuje spadek napięcia baterii w pilocie. Wówczas słabą baterię należy wymienić na nową, gdyż dalsze używanie pilota spowoduje skrócenie jego zasięgu, aż do całkowitej utraty kontaktu z alarmem. W przypadku gdy pilot będzie przez dłuższy czas w niskiej temperaturze, wówczas alarm może zasygnalizować obniżone napięcie baterii w pilocie.
   Stan warsztatowy, w przypadku konieczności pozostawienia pojazdu w warsztacie możemy alarm zablokować. Nie musimy wówczas informować obsługi warsztatu o zainstalowanym systemie alarmowym, ponieważ pojazd nie jest w tym stanie chroniony i zawsze go można uruchomić. By wprowadzić autoalarm w stan warsztatowy należy autoryzować immobilizer jeżeli jest aktywny, włączyć stacyjkę, 7 razy nacisnąć przycisk autoryzacji w czasie nie dłuższym niż 10s. Potwierdzeniem wprowadzenia autoalarmu w stan warsztatowy będzie wyłączenie się diody LED i potrójny dźwięk syrenki. W trybie warsztatowym, każda próba włączenia alarmu będzie kończyła się tylko zamknięciem zamka centralnego i 3-krotnym dźwiękiem syrenki. By wyłączyć tryb warsztatowy należy włączyć zapłon i siedem razy nacisnąć przycisk autoryzacji w czasie nie dłuższym niż 10s, wówczas błyśnie dioda LED i tryb warsztatowy wyłączy się.
   Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem kierunkowskazów i pamięć ostatnich źródeł alarmu, jest to funkcja szczególnie przydatna do diagnozowania przyczyny wzbudzania fałszywych alarmów. Pokazuje za pomocą, np. liczby mignięć diody LED z której linii nastąpiło ostatnie wyzwolenie alarmu.
   Awaryjne wyłączenie alarmu gdy jest uszkodzony pilot. Jeżeli nie został zaprogramowany prywatny cztero cyfrowy kod PIN autoalarm można wyłączyć włączając stacyjkę w pozycję zapłon wywoła to włączenie alarmowania, następnie nacisnąć siedem razy przycisk autoryzacji w czasie nie dłuższym niż 10s. alarm przejdzie w tryb warsztatowy i wyłączy się. W niektórych pojazdach załączenie zapłonu za pomocą fabrycznego kluczyka pojazdu z fabrycznym immobilizerem wyłącza alarm (funkcja konfigurowalna) i może służyć do awaryjnego wyłączenia systemy w przypadku np. uszkodzenia pilota Działanie funkcji dla danego pojazdu należy skonsultować z instalatorem systemu.
   Programowanie indywidualnego kodu PIN powoduje, że awaryjne wyłączenie alarmu jest możliwe tylko przez wprowadzenie prawidłowego kodu. Można podjąć trzy próby wpisania tego kodu. Producent autoalarmu Tytan nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient zapomni lub źle wprowadzi kod PIN.

Możliwość rozbudowy systemu alarmowego Tytan - DS400CAN / DS300R / DS300P
    Automatyczna identyfikacja właściciela pojazdu kartą Joker, jeżeli został zakupiony dodatkowy pilot ?Karta Joker?. Wtedy nie musimy po każdym otwarciu drzwi autoryzować funkcji immobilizera przyciskiem, nastąpi to automatycznie bez udziału kierowcy przez kartę. Wystarczy ją posiadać przy sobie np. gdzieś w dokumentach. Sygnalizacja słabej baterii w karcie Joker następuje po autoryzacji immobilizera dioda sygnalizacyjna LED błyska szybko ok. 10 razy/sek. przez 2s. oznacza konieczność wymiany baterii.
   Dodatkowy pilot, ze zmiennym dynamicznie kodem, zawiera specjalny układ kodujący który generuje po każdym naciśnięciu pilota inny kod, co daje o wiele większą liczbę kombinacji. Możliwość skanowania takiego sygnału w celu podrobienia pilota jest praktycznie niemożliwa.
   Syrena z własnym zasilaniem, jest to urządzenie alarmujące które emituje sygnał akustyczny o dużym natężeniu dźwięku. Syreny posiadają wbudowany wewnętrzny akumulator podtrzymujący pracę w przypadku zaniku zasilania głównego.
   Czujnik holowania / położenia, ochrona pojazdu przed próbą podniesienia (kradzież kół, wciąganie na lawetę, holowanie) automatycznie dostosowanie się do miejsca parkowania (nawet na dużych pochyłościach) całkowicie odporny na zmiany temperatury, uderzenia w karoserię, podmuchy wiatru, rozkołysanie samochodu cyfrowa analiza sygnału pomiarowego (zasada pomiaru oparta o krzemowy czujnik przyspieszenia ziemskiego, element stosowany w technice wojskowej i kosmicznej) brak elementów mechanicznych i regulacyjnych.


Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Ekspert Celny